سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همه فقط خنده به سیاسی

در ایران کسی محتاج نان نیست احمدی ن‍ژاد

اقتصاد ,     نظر

احمدی‌نژاد:حتی یک نفر در ایران محتاج نان شب نیست

شاید بخاطر کیفیت پایین نان باشه کسی محتاج نان شب نیست .بی کیفیتی نان از کجا آب می خورد؟

احتمال داره هم منظورش از ایران روزنامه ایران یا دفتر رییس جمهوری باشه.سود 140 میلیاردی روزنامه دولت به بهای تعطیلی ده ها نشریه

شاید هم منظور منطقه آزاد کیش باشه خوب اونجا منطقه آزاد اقتصادی و هر کسی هم می دونه که آزاد یعنی چی؟

اینها همه اش احتماله...