سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همه فقط خنده به سیاسی

باشگاه های فرهنگی ورزشی!!!

    نظر

باشگاههای فرهنگی ورزشی و حرفه ای

دلیل انتخاب این دو اسم چیست و دلیل همراهی این دو اسم باهم چیست؟

دلیل اول زندگی بدون فرهنگ و اخلاق در هر صنفی غیر ممکن است اما در اینجا منظور فرهنگ ساز است و به معنی ورزش همراه با اشاعه فرهنگ و اخلاق باشد.

دلیل دوم ورزش در ذات خود اخلاق را دارد و انسان های ورزشکار غالبا فرهنگ و اخلاق باید داشته باشند مثل اکثر رشته های ورزشی.

دلیل سوم ورزش فرهنگ و کنار هم بودنشان مثل واژه ورزشکار حرفه ای بی معناست

دلیل چهارم برای یک الگوگیری ساده از کشورهای با ورزش حرفه ای دریافتند این دو واژه همیشه کنار هم بودند ودر آنجا ورزشکاران حرفه ای آیین نامه اخلاقی حتی در مورد سیگار کشیدن و فحاشی دارند .

دلیل پنجم ورزش واژه اضافی بوده و اصلا بیشتر از ورزش به فرهنگ توجه می کنند همین تلاش زیاد آنها باعث این نامگذاری شده.

دلیل سوم ایجاد سوژه های خبری بکر و بی نظیر در جهان و به نفع خبرگزاری ها

دلیل هفتم که مهمترین دلیل است اشاره دارد به اینکه اصلا استقبال دولتی ها از ورزش وفرهنگ به دلیل مزایای آن برای شرکتهای دولتی است واصلا هیچ ربطی به چیز دیگه ای ندارند .مثلا الان خودروساز و آهن ساز و صنایع دیگر از مالیات(بیت المال )کم میدهند و به حساب باشگاههای تابعه می ریزند هم مالیاتشان بسار کمتر شده هم نامشان تبلیغ شده وهم کار فرهنگی درآمدزای از دولت دارند هم کار ورزشی حرفه ای می کنند .

در نتیجه اصلا مهم نیست این کلمه ها و مزایا هم هست .(یعنی اگر به جای فرهنگی ورزشی از واژه قابلمه و سیم و آسفالت هم استفاده کنیم برای باشگاهها خیلی فرقی نمی کند شما زیاد جدی نگیرید هرچی گفتید ).

 

رویانیان: چرا بازیکنان ما را لو دادید!؟