سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همه فقط خنده به سیاسی

مصلی و نمازخانه وخصوصی سازی آنها

    نظر

آنقدر واژه کم شده مکانهای مذهبی هم دارند به سراغ خصوصی سازی می روند. زمان های قبلی هر قوم و قبیله ای هم می خواست مسجد را خصوصی کند آخر نام مسجد اسم شهرش را می گذاشت اما این دنیای جدید همه واژه ها رو درست کرده .حسینیه کم بود حالا نماز خانه و مصلی و امامزاده هم اضافه شده.

مسجد :خانه خداست که خوب نمیشود هرکاری در آن کرد احکام خاصی دارد و باید برای اوقات نماز باز باشد. همچنین مکان مقدسی است

حسینیه انجام هیئت ها و عزاداری ها با سلیقه خودم و خودم و ...حالا اصلا قبول با سلیقه های خودتون عزاداری کنید وبرای نماز هم تعطیل است واحکام مسجد را هم ندارد .

نماز خانه محلی اضافه که بدلیل قانون در ادارات بوجود آمده ولی معمولا اتاق خالی که معمولا مثل مسافر همیشه در طبقات ادارات در حرکت است.

مصلی جایی که در آن همه کاری می کنند و سالی یک بار هم نماز می خوانند و کلا فضایی بدون احکام خاصی است باز یکی دومورد احکام در حسینیه ها است.مخصوصا مصلی تهران .

امامزاده مسجد است یا نیست .اصلا حوصله نیست بس که مکانهای مقدس رو اسم گذاشتند تا تقدس و احکامی نداشته باشند حالا تازه انتقاد به حرمت شکنی مصلا میکنی.

انتقاد به حرمت شکنی در مصلای تهران